Febriantoeko's Weblog

Adat Pernikahan Jawa kota solo febriantoeko blog

Foto Gedung Resepsi


Contoh Susunan Acara Pernikahan Jawa

ATUR PANUWUN Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Nuwun, Kanti ngunjukaken raos pujo lan puji syukur almandulillah saha tansah nyuwun lumunturing sih rohmat saha berkah saking gusti Allah SWT, mugi dipun parengaken angen kulo badhe hanetepi darmaning asepuh hangemah – emahaken anak kulo pambanjeng, inggih pun :

 

ANNA YULIANAWATI.K

DHAUP KALIAN

LANGGENG PURWOKO

Inggih awit saking puniko sadereng lan sasampunipun keparengo kulo sakulowargo nyuwun agunging pangapunten dene kumowatun ngawuhaken panjenengan, ingkang tundhonipun kulo suwuni sih pitulungan mugi kerso paring seserepan, iguh ratikel saha sanes-sanesipun, angen kulo badhe hamengku dhamel benjing ing dinten : Sabtu Pon suryo kaping : 22 Desember 2007 wanci tabuh : 10.00 WIB mapan ing gedung “ Mekar Kusuma “ Yosodipuro No 72 Solo . Awet Kulo Saestu ngumaosi cupet ing samukawisipun, ingkang puniko kulo ngaturaken agunging panuwun . Salajengipun keparengo panjenengan kulo suwun dados panitya pahargyan tasyakuran penganten wiwit puwo ngantos wusananing dhamel anggen kulo miwoho ngemah – emahaken anak kulo kasebat ing nginggil. Mboten sanes sadoyo kala wau kanti panyuwunan saha panggajap sagedho lancak sae, wilujeng ing sadayanipun saha mboten sanget-sanget sarudinulu ing ngakatah . Ingkang puniko mugi wonteno kalonggaran panjenengan saha tansah pikantuko ridho saking gusti Allah SWT . Amien , Ya Robbal Alamin .

Wassalamu’alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh .

Badran, 9 Desember 2007

Atur Kulo Kekalih

Sugiarno

DHAPUKANING PANITIA

 1. PANGASUH PANITIA

1. Ingkang Hamangku Gati ………………

2. Paran Poro ……………………………. .

3. Pangarso ……………………………… .

4. Panitera ……………………………….. .

5. Kahartakan ……………………………..

 1. PORO KRIDO DARMO

1. Pambiyoworo …………………………..

2. Dekorasi ………………………………..

3. Domomentasi …………………………..

4. Paes / Juru Rias …………………………

5. Mijilaken Penganten ……………………

6. Ingkang Pranoto Lampahing …………… .

Panganten Mlebet Ing Gedung ………… .

7. Ingakang Maos Ayat Suci Al – Qur’an….

8. Ingkang Mratitisaken ……………………

Sungkeman Soho Nglolos Dhuwung ……

9. Atur Pambagyoharjo …………………….

Kaapit dening …………………………… .

10. Ingkang jumenengaken penganten,

Romo Ibu, soho Besan Ing Pambagyoharjo ……………………………

11. Ingkang maosaken doa ……………………

12. Ingkang nyamektaken sindur Saha toyo wening penganten ………………

13. Mratitisaken Foto / dukumentasi …………..

14. Paring Dhawuh medaling pasugatan ………. Ketering

15. Pengawas pasugatan kagem ingkang nembe rawuh ……………………………….

16. Keamanan tali kasih

17. Ingkang Tanggel jawab Beto wangsol tali kasih .

18. Ingkang mapak penganten Bilih sasono sampun samekto ……………..

19. Ingkang Mratitisaken titihan,Kendaraan saking ndalem dating Gedung kagem poro among tamu …………..

20. Ingkang njagi kamar pengenten …………….

21. Urusan pasugatan soho sinoman ……………

22. Ingkang ngaturaken serat ulem ……………..

23. Patah sakembaran …………………………..

24. Ingkang nenggo buku tamu ………………..

25. Poro among tamu ……………………

26. Ingkang hanyepuhi poro Among tamu ( Koordinator ) ………..

 

. Catetan : Poro among tamu kasuwun mawi ageman jawi lengkap warni jemeng kegem ibu mawi kerudung.

Iklan

3 Komentar »

 1. Walah, kaya budaya Jawa di sini.

  Komentar oleh atapsenja — Januari 17, 2008 @ 3:12 pm

 2. aq pusing mbacanya.. bhsnya jawi bgt

  Komentar oleh mutina — Januari 26, 2008 @ 8:40 am

 3. wuaaa….wong solo ki\

  Komentar oleh fauzansigma — Januari 28, 2008 @ 6:15 pm


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

About author

Saya Warga asli kota solo suka dengan nguri - nguri budoyo jawi / suka dengan budaya jawa khusus nya budaya kota solo . Dari keinginan tersebut maka saya mencoba menulis blog ini semoga bermanfaat atas apa yang saya ketahui, apa bila ada kesalahan mohon maaf

Cari

Navigasi

Kategori:

Links:

Archives:

Feeds

%d blogger menyukai ini: